Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

----

OVERBLIK

Dette websted drives af CoolThings. På dette websted henviser udtrykkene "vi", "os" og "vores" til CoolThings. CoolThings leverer dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige for dig som bruger, under forudsætning af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført heri.


Ved at besøge dette websted og/eller købe et af vores produkter deltager du i vores "service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser", "vilkår og betingelser", "vilkår og betingelser"), herunder yderligere vilkår, betingelser og politikker, som der henvises til heri og/eller som er tilgængelige via hyperlink. Disse salgs- og brugsbetingelser gælder for alle brugere af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der gennemser webstedet, som er sælgere, kunder, handlende og/eller indholdsbidragydere.

Læs venligst disse salgs- og brugsbetingelser omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger vores websted. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene og betingelserne i denne aftale, bør du ikke få adgang til webstedet eller bruge de tjenester, der tilbydes på det. Hvis disse salgs- og brugsbetingelser anses for at være et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse salgs- og brugsbetingelser.

Alle nye funktioner og værktøjer, der i fremtiden vil blive tilføjet til denne butik, vil også være underlagt disse salgs- og brugsbetingelser. Du kan til enhver tid se den seneste version af vilkårene og betingelserne for brug på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår og betingelser ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side regelmæssigt for at se, om der er foretaget ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter at eventuelle ændringer er blevet offentliggjort, udgør din accept af disse ændringer.

Vores butik er hostet på Shopify Inc. De forsyner os med den e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.


ARTIKEL 1 - BETINGELSER FOR BRUG AF VORES ONLINE SHOP

Ved at acceptere disse salgs- og brugsbetingelser erklærer du, at du har nået myndighedsalderen i dit land, din stat eller din provins, og at du har givet os dit samtykke til at lade enhver mindreårig i din varetægt bruge dette websted.

Det er forbudt at bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke ved brug af tjenesten overtræde lovgivningen i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove).

Du må ikke overføre orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter.

Ethvert brud eller overtrædelse af disse vilkår og betingelser vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.


ARTIKEL 2 - GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte enhver person adgang til tjenesterne til enhver tid og uanset årsag.

Du forstår, at dit indhold (bortset fra dine kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret, og at dette kan indebære (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav til tilsluttende netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførsel over netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten eller brugen af Tjenesten eller nogen adgang til eller kontakt på det websted, hvorigennem Tjenesten leveres, uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er medtaget for din bekvemmeligheds skyld og begrænser eller påvirker ikke disse vilkår.


ARTIKEL 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis de oplysninger, der er tilgængelige på dette websted, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller ajourførte. Indholdet på dette websted er udelukkende til information og bør ikke være din eneste informationskilde til at træffe beslutninger uden først at konsultere mere nøjagtige, fuldstændige og opdaterede informationskilder. Hvis du beslutter dig for at stole på det indhold, der præsenteres på dette websted, gør du det på eget ansvar.

Dette websted kan indeholde visse tidligere oplysninger. Sådanne tidligere oplysninger er i sagens natur ikke aktuelle og gives kun til oplysningsformål. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysningerne på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.


ARTIKEL 4 - ÆNDRINGER I SERVICE OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre eller afbryde tjenesten (og enhver del eller ethvert indhold af tjenesten) uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle prisændringer, suspension eller ophør af Tjenesten.ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester kan udelukkende være tilgængelige online på vores websted. Disse produkter eller tjenester kan være tilgængelige i begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik.

Vi har gjort vores bedste for at vise farverne og billederne af vores produkter, der vises i vores butik, så tydeligt som muligt. Vi kan ikke garantere, at visningen af farverne på din computerskærm er nøjagtig.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til personer i et geografisk område eller en jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af de produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser og produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at ophøre med at tilbyde et produkt til enhver tid. Alle service- eller produkttilbud på dette websted er ugyldige, hvor det er forbudt ved lov.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andre varer, som du får eller køber, vil leve op til dine forventninger, og vi garanterer heller ikke, at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.


ARTIKEL 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn reducere eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller fra den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der anvender den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte dig på den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, som du oplyste på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores egen vurdering kan se ud til at være fra forhandlere, forhandlere eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige ordre- og kontooplysninger for alle ordrer afgivet gennem vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

Du kan finde flere oplysninger i vores returpolitik.

ARTIKEL 7 - VALGFRIE VÆRKTØJER

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke har nogen overvågning, kontrol eller indflydelse på.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer på et "som det er" og "som det er tilgængeligt" grundlag, uden garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen form for godkendelse. Vi har intet juridisk ansvar som følge af eller i forbindelse med brugen af disse valgfrie tredjepartsværktøjer.

Hvis du bruger de valgfrie værktøjer, der tilbydes på webstedet, gør du det på egen risiko og efter eget skøn, og du bør konsultere de vilkår og betingelser, hvorunder sådanne værktøjer tilbydes af de(n) pågældende tredjepartsleverandør(er).

Vi kan også tilbyde nye tjenester og/eller funktioner på vores websted (herunder nye værktøjer og ressourcer) i fremtiden. Disse nye funktioner og tjenester vil også være underlagt disse salgs- og brugsbetingelser.


ARTIKEL 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores Tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan omdirigere dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke forpligtet til at gennemgå eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden af sådanne websteder, og vi garanterer ikke eller påtager os noget ansvar for indhold, websteder, produkter, tjenester eller andre materialer, der er tilgængelige på eller fra sådanne tredjepartswebsteder.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der gennemføres i forbindelse med disse tredjepartswebsteder. Læs venligst tredjeparters politikker og praksis omhyggeligt og sørg for, at du forstår dem, før du foretager en transaktion. Eventuelle klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende disse tredjeparters produkter skal rettes til de samme tredjeparter.


ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, FORSLAG OG ANDRE BRUGERFORSLAG

Hvis du på vores anmodning sender specifikt indhold (f.eks. for at deltage i konkurrencer), eller hvis du uden vores anmodning sender kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andre materialer, uanset om det er online, via e-mail, med posten eller på anden måde (samlet benævnt "kommentarer"), giver du os ret til når som helst og uden begrænsninger at redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge de kommentarer, du sender til os, i ethvert medie. Vi er ikke og skal ikke være forpligtet til (1) at opretholde fortroligheden af kommentarer; (2) betale kompensation til nogen for kommentarer; eller (3) at svare på kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter vores eget skøn mener er ulovligt, stødende, truende, krænkende, injurierende, ærekrænkende, injurierende, injurierende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt, eller som krænker intellektuel ejendom eller disse vilkår og betingelser.

Du accepterer at skrive kommentarer, der ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer også, at dine kommentarer ikke vil indeholde ulovligt, ærekrænkende, stødende eller obskønt indhold, og at de heller ikke vil indeholde computervirus eller anden skadelig software, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, udgive dig for at være en person, du ikke er, eller forsøge at vildlede os og/eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af dine kommentarer. Du er fuldt ud ansvarlig for alle de kommentarer, du sender, og for deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og fralægger os ethvert ansvar for kommentarer, som du eller en tredjepart måtte sende.


AFSNIT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Indsendelse af dine personlige oplysninger i vores butik er underlagt vores privatlivspolitik. Klik her for at se vores privatlivspolitik.ARTIKEL 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Fra tid til anden kan der være oplysninger på vores websted eller i Tjenesten, der kan indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger på tjenesten eller på et relateret websted er unøjagtige, til enhver tid uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).

Vi er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i Tjenesten eller på et tilknyttet websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, medmindre det kræves i henhold til loven. Ingen fast dato for opdatering eller ajourføring i Tjenesten eller på et andet tilknyttet websted bør bruges til at konkludere, at oplysningerne i Tjenesten eller på et andet tilknyttet websted er blevet ændret eller opdateret.ARTIKEL 12 - FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over de forbud, der er fastsat i de generelle salgs- og brugsbetingelser, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål; (b) til at tilskynde andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde statslige, føderale, provinsielle eller internationale love, regler eller bestemmelser; (d) til at krænke eller overtræde vores eller tredjemands immaterielle rettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, krænke, skade, bagvaske, ærekrænke, bagvaske, fornedre, nedgøre, intimidere eller diskriminere nogen på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnisk oprindelse, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for skadelig kode, der vil eller kan anvendes på en måde, der forringer funktionaliteten eller driften af tjenesten eller ethvert relateret, uafhængigt eller internetwebsted; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phish, kapre et domæne, afpresse oplysninger, gennemse, søge eller scanne internettet (eller en anden ressource); (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) at overtræde eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne i vores tjeneste, på et andet websted eller på internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller et relateret websted for overtrædelse af de forbudte anvendelser.

 

ARTIKEL 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke og giver ikke nogen garanti for, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne Tjenesten for ubestemte perioder eller annullere Tjenesten til enhver tid uden forudgående varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via Tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) til dig "som de er" og "som de er tilgængelige" til din brug uden nogen form for repræsentationer, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder alle stiltiende garantier for salgbarhed eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse.

Under ingen omstændigheder skal CoolThings, vores direktører, officerer, medarbejdere, søsterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til tabt fortjeneste, tabte indtægter, tabte besparelser, tabte data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om det er i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden vis, som følge af din brug af en tjeneste eller et produkt fra Tjenesten eller i forbindelse med ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af Tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i indhold eller tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af din brug af Tjenesten eller indhold (eller produkt), der er offentliggjort, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via Tjenesten, selv om du er blevet underrettet om muligheden herfor. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, vil vores ansvar være begrænset i det omfang, det er tilladt ved lov.
ARTIKEL 14 - ERSTATNING

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde CoolThings, vores moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af en tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller de dokumenter, der henvises til i dem, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.ARTIKEL 15 - ADSKILLELSE

I tilfælde af at en bestemmelse i disse salgs- og brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, kan en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i videst muligt omfang i henhold til loven, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at være udskilt fra disse salgs- og brugsbetingelser, og en sådan udskiltning skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.


ARTIKEL 16 - OPSIGELSE

De forpligtelser og det ansvar, som parterne har påtaget sig før opsigelsesdatoen, overlever i alle henseender opsigelsen af denne aftale.

Disse vilkår og betingelser er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller ikke. Du kan til enhver tid opsige disse vilkår og betingelser ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted.

Hvis vi efter eget skøn fastslår, at du ikke overholder, eller hvis vi har mistanke om, at du ikke har været i stand til at overholde vilkårene i disse vilkår og betingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel til dig, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb til og med opsigelsesdatoen, og/eller vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

 

ARTIKEL 17 - HELE AFTALEN

Enhver undladelse fra vores side af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse salgs- og brugsbetingelser udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse salgs- og brugsbetingelser eller andre politikker eller driftsregler, som vi offentliggør på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele forståelsen og aftalen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten og erstatter al tidligere og samtidig kommunikation, forslag og aftaler, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, enhver tidligere version af salgs- og brugsbetingelserne).

Enhver tvetydighed med hensyn til fortolkningen af disse salgs- og brugsbetingelser skal ikke fortolkes til skade for den part, der har skrevet dem.


ARTIKEL 18 - GÆLDENDE LOV

Disse salgs- og brugsbetingelser og andre separate aftaler, hvorigennem vi leverer tjenester til dig, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med gældende lov.


ARTIKEL 19 - ÆNDRINGER AF DE GENERELLE SALGS- OG BRUGSBETINGELSER

Du kan til enhver tid konsultere den seneste version af de generelle salgs- og brugsbetingelser på denne side.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse salgs- og brugsbetingelser ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at besøge vores websted regelmæssigt for at kontrollere, om der er foretaget ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted efter offentliggørelsen af ændringer af disse salgs- og brugsbetingelser udgør en accept af disse ændringer.


ARTIKEL 20 - KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål vedrørende salgs- og brugsvilkårene skal sendes til os på coolthings.infos@gmail.com.